LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. ĮV-167

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į  Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. sausio 28 d. raštą Nr. SR-326,

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybą (toliau – taryba):

1.1. Rimantas Mikaitis – kultūros viceministras, tarybos pirmininkas;

1.2. Vidmantas Bezaras – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius, o jam negalint dalyvauti – Robertas Motuzas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos patarėjas, o jam negalint dalyvauti – Dainius Frišmantas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų bazių administratorius;

1.3. Vaino Brazdeikis – Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius;

1.4. Giedrė Čistovienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė;

1.5. Loreta Kriaučiūnaitė – Informacinės visuomenės plėtros komiteto Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Aušra Kumetaitienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninės politikos skyriaus vedėja;

1.7. Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos prezidentas;

1.8. Kristina Ramonienė – Lietuvos vyriausioji archyvarė;

1.9. Donatas Snarskis – Laikinai einantis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėjo pareigas.“

 

 

Kultūros ministras                                                                                                           Simonas Kairys