Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 645

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 8 ir 9 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1323 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vyriausybės atstovų tarnybas“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Reorganizuoti Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybą, Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybą ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybą jungimo būdu, sujungiant į Vyriausybės atstovų įstaigą, kuriai pereitų visos reorganizuojamų Vyriausybės atstovų tarnybų teisės ir pareigos.

2Nustatyti, kad Vyriausybės atstovų įstaigos buveinė − Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius.

3.    Patvirtinti Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

4.    Patvirtinti Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatus (pridedama).

5.    Įgalioti šio nutarimo 1 punkte išvardytų juridinių asmenų vadovus atlikti visus veiksmus, susijusius su Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo nuostatų įgyvendinimu.

6.    Įgalioti šio nutarimo 1 punkte išvardytų Vyriausybės atstovų tarnybų vadovus iki 2019 m. liepos 1 d. perduoti, o Vyriausybės atstovų įstaigos vadovą perimti dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiuose teisės aktuose, nėra pasibaigęs ir kurie reikalingi perduodamoms Vyriausybės atstovų tarnybų funkcijoms atlikti.

7.    Nustatyti, kad šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 2 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 645

 

 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ TARNYBŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos reorganizavimo jungimo būdu – sujungiant jas į naują juridinį asmenį – Vyriausybės atstovų įstaigą, kuriai pereina visos reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos, tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 4 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1323 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vyriausybės atstovų tarnybas“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų duomenys:

3.1. Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Naujoji g. 2, 62116 Alytus;

3.1.3. juridinio asmens kodas – 188743015;

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 24 d.

3.2. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – L. Sapiegos g. 4, 44251 Kaunas;

3.2.3. juridinio asmens kodas – 188743353;

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 25 d.

3.3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – Danės g. 17, 92117 Klaipėda;

3.3.3. juridinio asmens kodas – 188742828;

3.3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 24 d.

3.4. Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – Vytauto g. 28, 68295 Marijampolė;

3.4.3. juridinio asmens kodas – 188742447;

3.4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 15 d.

3.5. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys;

3.5.3. juridinio asmens kodas – 188743549;

3.5.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. kovo 6 d.

3.6. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba:

3.6.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.6.2. buveinė – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai;

3.6.3. juridinio asmens kodas – 188742970;

3.6.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 24 d.

3.7. Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba:

3.7.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.7.2. buveinė – Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė;

3.7.3. juridinio asmens kodas – 188743691;

3.7.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. kovo 10 d.

3.8. Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba:

3.8.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.8.2. buveinė –  Respublikos g. 32, 87333 Telšiai;

3.8.3. juridinio asmens kodas – 188742785;

3.8.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 24 d.

3.9. Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba:

3.9.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.9.2. buveinė – Utenio a. 4, 28503 Utena;

3.9.3. juridinio asmens kodas – 188743168;

3.9.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 24 d.

3.10. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba:

3.10.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.10.2. buveinė – Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius;

3.10.3. juridinio asmens kodas – 188742632;

3.10.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybą, – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2000 m. vasario 21 d.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

4. Reorganizavimo būdas – Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Vyriausybės atstovų įstaigą, kuriai pereina visų reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos nuo 2019 m. liepos 2 d. 

5. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų funkcijas ir jų valdymą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, kartu užtikrinant efektyvesnį Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimą bei vienodos savivaldybių administracinės priežiūros praktikos formavimą.

6. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos:

6.1. Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba;

6.2. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba;

6.3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba;

6.4. Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba;

6.5. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba;

6.6. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba;

6.7. Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba;

6.8. Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba;

6.9. Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba;

6.10. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba.

7. Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Vyriausybės atstovų įstaiga.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2019 m. liepos 2 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Vyriausybės atstovų įstaigai. Iki 2019 m. liepos 1 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Aprašo 1 punkte nurodytos po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos turi būti išregistruotos iš Juridinių asmenų registro.

9. Po reorganizavimo pasibaigsiančių biudžetinių įstaigų archyvai ir kiti dokumentai sutvarkomi ir perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka iki 2019 m. liepos 2 d.:

9.1. nuolat saugomi dokumentai ir ilgai saugomi elektroniniai dokumentai, kurių bylos užbaigtos, sutvarkomi ir perduodami reorganizuojamą įstaigą kuruojančiam valstybės archyvui;

9.2. nuolat saugomi dokumentai, kurių bylos neužbaigtos, ilgo saugojimo dokumentai kartu su apskaitos dokumentais (bylų apyrašais) bei laikino saugojimo dokumentai, kurių teisės aktais numatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai pagal reorganizuojamų biudžetinių įstaigų vadovų patvirtintus sąrašus ir surašius dokumentų bylų perdavimo ir priėmimo aktą;

9.3. laikino saugojimo dokumentai, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus dokumentų naikinimo aktus su reorganizuojamą įstaigą kuruojančiu valstybės archyvu.

10. Po reorganizavimo pasibaigsiančių biudžetinių įstaigų ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, įsipareigojimai ir sutartys iki 2019 m. liepos 2 d. pagal reorganizuojamų biudžetinių įstaigų vadovų patvirtintus sąrašus perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai.

11. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų disponuojami antspaudai su Lietuvos valstybės herbu ir kiti antspaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka iki  2019 m. liepos 2 d.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

12. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Vyriausybės atstovų įstaigos – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

VI SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

13. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse (http://vatalytus.lrv.lt; http://vatkaunas.lrv.lt; http://vatklaipeda.lrv.lt; http://vatmarijampole.lrv.lt; http://vatpanevezys.lrv.lt; http://vatsiauliai.lrv.lt; http://vattaurage.lrv.lt; http://vattelsiai.lrv.lt; http://vatvilnius.lrv.lt; http://vatutena.lrv.lt) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai Aprašą pasirašo visų reorganizuojamų biudžetinių įstaigų vadovai, ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

14. Reorganizavimo metu užtikrinamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau visi kartu – darbuotojai) įstatymų nustatytos garantijos.

15. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus valstybės tarnautojus – įstaigų vadovus, kurių pareigybės nuo 2019 m. liepos 2 d. yra naikinamos, tarnybos (darbo) santykiai tęsiami tokiomis pačiomis sąlygomis po reorganizavimo veiksiančioje biudžetinėje įstaigoje Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams – įstaigų vadovams apie pareigybės panaikinimą raštu pranešama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 645

 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Vyriausybės atstovų įstaiga (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga.

2.       Įstaigos paskirtis − padėti Vyriausybės atstovams įgyvendinti jiems suteiktus įgaliojimus ir teises.

3.       Įstaigą steigia, jos nuostatus keičia ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4.       Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

5.       Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina ir keičia Įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.       Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turi sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

7.       Įstaiga yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

8.       Įstaiga turi interneto svetainę, kurioje skelbiami Įstaigos, Vyriausybės atstovų vieši pranešimai ir kita informacija.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9.       Įstaigos veiklos tikslas – padėti Vyriausybės atstovams įgyvendinti jiems suteiktus įgaliojimus ir teises.

10.     Įstaiga, siekdama nuostatų 9 punkte nurodyto tikslo:

10.1nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovams;

10.2nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovams;

10.3rengia Vyriausybės atstovų motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus projektus;

10.4teikia Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos;

10.5teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Įstaigos kompetencijos klausimais;

10.6bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

10.7padeda Vyriausybės atstovams atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

10.8atlieka kitas Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

11.     Įstaiga, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

11.1gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus Įstaigos kompetencijos klausimais;

11.2pasitelkti savo darbui reikalingų ekspertų;

11.3sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialais ir atstovybėmis;

11.4prireikus sudaryti darbo grupes Įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, įtraukti į jas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus (suderinus su šių institucijų, įstaigų ir organizacijų vadovais).

12.     Įstaiga gali turėti ir kitų įstatymų, teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13.     Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiami Įstaigos interneto svetainėje. Įstaigos metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

14.     Įstaigos veikla reguliuojama Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo tvirtinamais Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir Įstaigos padalinių nuostatais.

15.     Įstaigos struktūrą tvirtina Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas.

16.     Įstaigai vadovauja Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas, kuris skiriamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

17.     Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas pavaldus ir atskaitingas Vyriausybei.

18.     Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas, vadovaudamas Įstaigai:

18.1atlieka Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas funkcijas;

18.2asmeniškai atsako už vidaus administravimą Įstaigoje;

18.3organizuoja Įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

18.4atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19.     Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo laikinai nesant, jį pavaduoja kitas Ministro Pirmininko paskirtas Vyriausybės atstovas.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20.     Įstaigos buhalterinę apskaitą atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

21.     Įstaigos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22.     Įstaigos vidaus auditą atlieka Vyriausybės kanceliarijos Vidaus audito tarnyba.

23.     Įstaigos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.     Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________________