LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS MINISTRO PIRMININKO PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio
5 dalimi, tvirtinu Pareigybių, į kurias skiriant ar teikiant asmenį teikiamas Ministro Pirmininko prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                  Ingrida Šimonytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko

2022 m. sausio 17 d. potvarkiu Nr. 12

 

 

Pareigybių, į kurias skiriant ar teikiant asmenį teikiamas Ministro Pirmininko prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

 

 

1. Pareigybės, į kurias asmenį skiria Ministras Pirmininkas:

1.1. Ministro Pirmininko patarėjas;

1.2. Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas;

1.3. Vyriausybės kancleris;

1.4. Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas;

1.5. Ministro Pirmininko biuro vadovas;

1.6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pirmasis pavaduotojas;

1.7. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojai.

2. Pareigybės, į kurias asmuo skiriamas Ministro Pirmininko teikimu:

2.1. Vyriausybės nariai;

2.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas;

2.3. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai;

2.4. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius;

2.5. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nariai;

2.6. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius;

2.7. Vyriausybės įstaigos vadovas;

2.8. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas;

2.9. Vyriausybės atstovas;

2.10. Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius;

2.11. Vyriausybės įgaliotinis;

2.12. Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas;

2.13. Europos Komisijos narys.

 

 

––––––––––––––––––––