Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2009 "Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES