Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2004 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES