Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES